Warriors Orochi 3 – How To Unlock Bonus Characters

scroll down

Warriors Orochi 3 – How To Unlock Bonus Characters

Warriors Orochi 3
There is a plethora of stuff to unlock in Warriors Orochi 3 and among them are your favorite characters. If you are looking forward to unlocking them all (they are 120 in total), refer to the guide below!

Warriors Orochi 3 – How To Unlock All Characters

Complete the task specified to unlock these characters:

Jin

 • Deng Ai: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Dong Kou”.
 • Guo Huai: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nagashino”.
 • Sima Shi: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Tong Gate”.
 • Sima Yi: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Hu Lao Gate”.
 • Wang Yuanji: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Ueda Castle”.
 • Xiahou Ba: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mount Ding Jun”.
 • Zhong Hui: Successfully complete Chapter 4: “Battle of Luoyang”.
 • Zhuge Dan: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Ueda Castle”.

Shu

 • Bao Sanniang: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Kyushu”.
 • Guan Ping: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Jie Ting”.
 • Guan Suo: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Ushizuyama”.
 • Guan Yu: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mount Ding Jun”.
 • Huang Zhong: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Yi Ling Post-modification”.
 • Jiang Wei: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang Post-modification”.
 • Liu Bei: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Chengdu”.
 • Liu-Chan: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Hasedo”.
 • Ma Dai: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Yi Ling”.
 • Pang Tong: Successfully complete Chapter 4: “Battle of Komaki Nagakute”.
 • Wei Yan: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Nan Zhong”.
 • Xing Cai: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang”.
 • Yue Ying: Successfully complete Chapter 2: “Tedorigawa Kikousen”.
 • Zhang Fei: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Yohei Seki”.
 • Zhao Yun: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Yohei Seki”.
 • Zhuge Liang: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Chengdu”.

Wei

 • Cai Wenji: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Anegawa”.
 • Cao Cao: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Fancheng”.
 • Cao Pi: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Hu Lao Gate”.
 • Cao Ren: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mount Ding Jun”.
 • Dian Wei: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Nagasaka Post-modification”.
 • Guo Jia: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Fancheng Post-modification”.
 • Jia Xu: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Dong Kou”.
 • Pang De: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Yi Ling”.
 • Wang Yi: Successfully complete Chapter 4: “Battle of Nagashino”.
 • Xiahou Dun: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Fancheng”.
 • Xiahou Yuan: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nan-Jun”.
 • Xu Chu: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Tong Gate”.
 • Xu Huang: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Dong Kou”.
 • Zhang He: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang”.
 • Zhang Liao: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Ueda Castle”.
 • Zhen Ji: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Hu Lao Gate”.

Wu

 • Da Qiao: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Nagasaka”.
 • Ding Feng: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Odawara Castle”.
 • Gan Ning: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mikatagahara”.
 • Huang Gai: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Dong Kou”.
 • Lian Shi: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nagashino Post-modification”.
 • Ling Tong: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Tao shui”.
 • Lu Meng: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Zhang gu tang Post-modification”.
 • Lu Xun: Successfully complete Chapter 4: “Battle of Hefei”.
 • Sun Ce: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Nagasaka”.
 • Sun Jian: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Honnoji”.
 • Sun Quan: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mount Ding Jun”.
 • Sun Shang Xiang: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Odawara Castle”.
 • Taishi Ci: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Ueda Castle”.
 • Xiao Qiao: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Odawara Castle”.
 • Zhou Tai: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nagashino”.
 • Zhou Yu: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Nagasaka”.

Samurai 1

 • Akechi Mitsuhide: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Honnoji Post-modification”.
 • Date Masamune: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Luoyang”.
 • Hattori Hanzo: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Yohei Seki”.
 • Kunoichi: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Yi Ling”.
 • Maeda Keiji: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Luoyang”.
 • Mori Ranmaru: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nagashino”.
 • Nohime: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Honnoji”.
 • Oda Nobunaga: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Honnoji”.
 • Oichi: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang”.
 • Okuni: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Luo Cheng”.
 • Saika Magoichi: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mount Ding Jun Post-modification”.
 • Sanada Yukimura: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nagashino”.
 • Takeda Shingen: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Osaka Castle”.
 • Toyotomi Hideyoshi: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Nagashino”.
 • Uesugi Kenshin: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Osaka Castle”.

Samurai 2

 • Asai Nagamasa: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Hasedo”.
 • Chosokabe Motochika: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Liang Zhou”.
 • Fuma Kotaro: Successfully complete Chapter 3: “Shou chun Koryaku-sen”.
 • Honda Tadakatsu: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Yohei Seki”.
 • Ieyasu Tokugawa: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Chengdu”.
 • Imagawa Yoshimoto: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Liang Zhou”.
 • Inahime: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Yi Ling”.
 • Ishida Mitsunari: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Tong Gate”.
 • Maeda Toshiie: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Anegawa”.
 • Naoe Kanetsugu: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Anegawa”.
 • Nene: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang”.
 • Sakon Shima: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Ueda Castle”.
 • Tachibana Ginchiyo: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Dong Kou”.
 • Yoshihiro Shimazu: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Odawara Castle”.

Samurai 3

 • Aya-Gozen: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Shizugatake”.
 • Hojo Ujiyasu: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Nagasaka”.
 • Hosokawa Gracia: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Guang Zhong”.
 • Ishikawa Goemon: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Kyushu”.
 • Kaihime: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Odawara Castle”.
 • Kato Kiyomasa: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Hasedo”.
 • Kuroda Kanbei: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Dong Kou”.
 • Masanori Fukushima: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Shou Chun”.
 • Miyamoto Musashi: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Odawara Castle Post-modification”.
 • Mori Motonari: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Sekigahara”.
 • Sasaki Kojiro: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Nan Zhong”.
 • Shibata Katsuie: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang”.
 • Tachibana Muneshige: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xing Shi”.

Others

 • Da Ji: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Sekigahara”.
 • Diao Chan: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Tong Gate Post-modification”.
 • Dong Zhuo: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Chengdu”.
 • Fu Xi: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Honnoji”.
 • Lu Bu: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Osaka Castle”.
 • Meng Huo: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Nan Zhong”.
 • Minamoto no Yoshitsune: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Shou Chun”.
 • Nu Wa: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Fancheng”.
 • Orochi: Successfully complete Story mode with the True ending.
 • Sun Wukong: Successfully complete Story mode with the True ending.
 • Taigong Wang: Successfully complete Chapter 1: “Battle of Shou Chun”.
 • Taira no Kiyomori: Successfully complete Story mode with the True ending.
 • Yuan Shao: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Jian Ge”.
 • Zhang Jiao: Successfully complete Chapter 3: “Battle of Guang Zhong”.
 • Zhu Rong: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Nan Zhong”.
 • Zuo Ci: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Anegawa”.
 • Achilles: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Sekigahara”.
 • Ayane: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Hasedo”.
 • Benkei: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Anegawa”.
 • Dodomeki: Successfully complete Story mode with any ending.
 • Gyuki: Successfully complete Story mode with any ending.
 • Himiko: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Sekigahara”.
 • Jeanne d’Arc: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Mount Ding Jun”.
 • Kaguya: Successfully complete the Prologue.
 • Ne Zha: Successfully complete Story mode with the True ending.
 • Nemea: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Kyushu”.
 • Orochi X: Successfully complete Story mode with the True ending.
 • Ryu Hayabusa: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Anegawa”.
 • Sanzo Hoshi: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Tao Shui”.
 • Shuten-doji: Successfully complete Chapter 2: “Battle of Xuchang”.
 • Susanoo: Successfully complete Story mode with the True ending.

Found something missing? Contribute away!